Miesto konania

*EnjoyClub

(bývalé Infinity, Alcatraz, VAV, 69, Mariánske námestie 28, vchod do pasáže napravo od Mbank, kde potom už bude vidno ceduľu *EnjoyClub)

 


Pozri Mariánske námestie 28 na väčšej mape.